Därför ska du göra ett penetrationstest

Att beställa ett penetrationstest är ett bra sätt att ta reda på hur väl IT-säkerheten är i ett system eller på en organisation. Det finns många olika typer av penetrationstester men att ge fria händer till den som genomför testet är generellt något som rekommenderas.

Även så bör den organisation som beställer ett penetrationstest tillhandahålla så mycket dokumentation och information som möjligt innan testet. Detta för att testet då går snabbare och blir billigare i slutändan, man kan även enligt Kerckhoffs princip anta att en eventuell antagonist redan har all dokumentation och information om organisationen.

Vi rekommenderar vidare läsning på penetrationstest.se eller att anlita Triop AB.

29 mar 2016